Tõlkestatistika

Allikas: Minority Translate

Programm salvestab statistikat ainult kasutaja nõusolekul. Statistika on loomulikult anonüümne.

Salvestatud andmestik sisaldab eeskätt informatsiooni selle kohta, mis artikkel tõlgiti mis keelest ja mis keelde. Samuti salvestub tõlke kuupäev ja kellaaeg ning kasutaja opsüsteemi versioon (kas Windows, Mac või GNU/Linuks). Kasutajal on võimalik ka avaldada hinnang oma keeleoskusest ning keelelisest taustast (kust pärit, kus elab praegu). Selliste andmete kogumise eesmärgid on mitmekülgsed. Ühelt poolt võimaldab tõlkeline andmestik lihtsalt näha, mis teemalisi artikleid tõlgitakse ja loomulikult mis keeltest kõige sagedamini tõlgitakse. Kasutajate keeleoskuse hinnangud ja päritolu on sotsio-lingvistiliselt huvitav, ja samuti annab see implitsiitset hinnangut tõlkelise andmestiku kohta. Informatsioon kasutajate arvutisüsteemide kohta ehk ei ole lingvistiliselt otseselt vaimustav, aga võib-olla koorub ka sellest demograafilisi näitajaid välja. Lingvistika on nagu ka teised tänapäeva teadused huvitatud laiemast pildist.

Statistilised andmed on kasutatavad CC BY SA litsentsiga, mis annab õiguse neid andmeid teistega jagada ja neid edasi arendada, juhul kui edendatud andmeil säilib sama litsents ja viidatakse allikale. Lühidalt öeldes tagab selline litsents andmete kasutamise vabadust. Andmestik on juba praegu kättesaadav. Hiljem valmib ka selle graafiline esitus.